O projektu

Cílem těchto stránek je přinášet rozhovory se zajímavými osobnostmi, u kterých vnímám jistou výjimečnost jejich příběhů. Nejde mi v první řadě o vnější úspěchy, medaile, ani peníze. Prvotním impulsem je, když mě osloví jejich postoj a přístup k životu.

Snažím se o hlubší nahlédnutí do myslí těchto výjimečných lidí. Přiblížit čtenářům jejich příběh a celkový náhled na svět. Zajímá mě, jak přemýšlí, jak se staví k různým událostem a situacím v jejich životech, proč dělají to, co dělají, co je motivuje a mnoho dalšího.

Zdá se mi, že v klasických médiích dostávají prostor především lidé, kteří se zaměřují mnohem více na svůj „marketing“ a hlasité vykřikování o tom, co dělají, než aby skutečně něco hodnotného dělali. Využiji tedy svobodu internetu a dám prostor těm, kteří k tomu přistupují opačně. Mlčí a tvrdě pracují na své cestě.

Proč MUSHIN a co tento výraz znamená?

Název Mushin jsem zvolil díky jeho významu, který v sobě nese hlubší sdělení. Mám rád, jak bojová umění, tak i s nimi úzce související filosofii ze které vychází i tento výraz. Mushin je esencí zenu a japonských bojových umění. Označuje mentální stav, do kterého se dostávali vysoce trénovaní japonští mistři během boje a snažili se ho cvičit také při každodenních aktivitách.

Tento čistý stav mysli, čistá duševní jasnost, znamená, že mysl není pevná, zaneprázdněná myšlenkami ani emocemi, a díky tomu otevřená všemu. Přítomná, vědomá a volná.

Tohoto stavu je dosaženo, když je mysl osvobozena od hněvu, strachu, odvádějících myšlenek, ega a soudů. Člověk je absolutně volný, aby jednal a reagoval na situace bez obav a bez vyrušování od vnějších faktorů. V tomto bodě nespoléhá na to, jaký si myslí, že by měl být další pohyb, ale jaké jsou jeho přirozeně vytrénované reakce, nebo co cítí intuitivně. Ovšem není to stav relaxace blízký spánku. Můžeme říci, že mysl pracuje velmi rychle, ale bez úmyslu, plánu nebo směru.

Legendární zenový mistr Takuan Soho řekl:
„Mysl musí být stále ve stavu plynutí, když se kdekoliv zastaví znamená to, že plynutí je přerušeno, a je to právě toto přerušení, co je škodlivé pro blaho mysli. V případě šermíře to znamená smrt. Když stojí proti jeho protivníkovi, nepřemýšlí o něm, ani o sobě, ani o pohybu jeho meče. Jen tam stojí s mečem, zapomnivší všechny techniky, je připraven pouze následovat příkazy podvědomí. Muž zahladí sám sebe jako nositele meče. Když udeří, není to muž, ale meč v ruce jeho podvědomí, co udeří.“