Co je Mushin?

Mushin je esencí zenu a japonských bojových umění. Je to mentální stav, do kterého se dostávali vysoce trénovaní japonští mistři bojových umění během boje. Tento stav mysli se také snažili trénovat při každodenních aktivitách.

Takový čistý stav mysli, čistá duševní jasnost, znamená, že mysl není pevná, zaneprázdněná myšlenkami ani emocemi, a díky tomu otevřená všemu. Přítomná, vědomá a volná.

Tohoto stavu je dosaženo, když je mysl osvobozena od hněvu, strachu, odvádějících myšlenek, ega a soudů. Člověk je absolutně volný, aby jednal a reagoval na situace bez obav a bez vyrušování od vnějších faktorů. V tomto bodě nespoléhá na to, jaký si myslí, že by měl být další pohyb, ale jaké jsou jeho přirozeně vytrénované reakce, nebo co cítí intuitivně. Ovšem není to stav relaxace blízký spánku. Můžeme říci, že mysl pracuje velmi rychle, ale bez úmyslu, plánu nebo směru.

Legendární zenový mistr Takuan Soho řekl:
„Mysl musí být stále ve stavu plynutí, když se kdekoliv zastaví znamená to, že plynutí je přerušeno, a je to právě toto přerušení, co je škodlivé pro blaho mysli. V případě šermíře to znamená smrt. Když stojí proti jeho protivníkovi, nepřemýšlí o něm, ani o sobě, ani o pohybu jeho meče. Jen tam stojí s mečem, zapomnivší všechny techniky, je připraven pouze následovat příkazy podvědomí. Muž zahladí sám sebe jako nositele meče. Když udeří, není to muž, ale meč v ruce jeho podvědomí, co udeří.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *